English فارسی 23 Tuesday May 2017
Central Tehran Branch - Islamic Azad University

أعضاء هيأت التدريس لمجموعة الإدارة الرياضية:

الاسم واللقب

الدرجة العلمية

الصفحة الشخصية

الدکتور محمدرضا اسمعیلی

 أستاذ مساعد    

http://m-Esmaeili-sport.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

الدکتور عبدالرضا امیر تاش

 مدرس جامعي

http://A-Amirtash-sport.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

مینو بهرام فر

 أستاذة مساعدة    

http://M-Bahramfar-sport.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

الدکتور فرشاد تجاری

   أستاذ مشارک    

         http://F-Tojari-sport.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

الدکتورة زهرا حاجی انزهابی

 أستاذة مساعدة    

http://Z-HajiAnzehaei-sport.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

الدکتور علی زارعی

 أستاذ مشارک    

http://A-Zarei-sport.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

الدکتور سید حمید سجادی

 أستاذ مساعد    

  http://S-SajadiHazave-sport.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

الدکتورة طاهره طاهریان

 مدرسة جامعیة      

http://T-Taherian-sport.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

فرانک طیاری

 مدرسة جامعیة      

  http://F-Tayyari-sport.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

الدکتور یونس قربانی

 مدرس جامعی      

  http://Y-Ghorbani-sport.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

الدکتورة فریده اشرف کنجویی

 أستاذة مساعدة    

http://F-AshrafGanjooee-sport.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

الدکتورة زینت نیک آیین

 أستاذة مساعدة    

http://z-nikaeen-sport.iauctb.ac.ir/faculty/fa/index.html

الدکتور فرزاد غفوری

   أستاذ مشارکد    

http://F-Ghafouri-sport.iauctb.ac.ir/faculty/index.html