• ۱۰:۵۳ - دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
26

اعضای هیات علمی

42

تعداد کارکنان

21868

تعداد کتب کتابخانه

آخرین اخبار

چارت و ترم بندی تمام ورودی ها ورشته ها

چارت و ترم بندی تمام ورودی ها ورشته ها

چارت و ترم بندی تمام ورودی ها ورشته ها بشرح جدول زیر اعلام می گردد
آیین نامه های جدید در مورد جذب قهرمانهای ورزشی در دانشگاههای آزاد اسلامی

آیین نامه های جدید در مورد جذب قهرمانهای ورزشی در دانشگاههای آزاد اسلامی

آیین نامه های جدید در مورد جذب قهرمانهای ورزشی در دانشگاههای آزاد اسلامی در عکسهای زیر قابل مشاهده است.
میهمانی دانشجویان به محل سکونت خانواده

میهمانی دانشجویان به محل سکونت خانواده

دستورالعمل میهمانی دانشجویان به محل سکونت خانواده جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از تاریخ۹۹/۳/۲۵ لغایت ۹۹/۴/۳۱ آغاز می گردد