26

اعضای هیات علمی

42

تعداد کارکنان

21868

تعداد کتب کتابخانه

تعداد مقالات

آخرین اخبار

اطلاعیه

اطلاعیه

به اطلاع میرساند کلاس درس "فیزیولوژی انسان" استاد خانم فطروسی روز یکشنبه ۹۷/۱/۲۶ از ساعت ۷.۳۰ الی ۱۵ تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.
اطلاعیه

اطلاعیه

به اطلاع می رساند کلاس درس " فیزیولوژی انسانی" استاد خانم محمد روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱/۲۲ از ساعت ۱۵.۱۵ الی ۱۸.۳۰ تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.