اطلاعیه ها

آرشیو

اخبار و رویدادها

آرشیو

اطلاعیه

به اطلاع می رساند درس « متون خارجی در علوم زیستی » استاد آقای حاجی قاسم روز سه شنبه 16 آذر ماه ، استثنائا این هفته به جای ساعت 11 الی 12.30 ، ساعت 8 صبح در کلاس 5 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار می گردد .

فهرست نشریات بی اعتبار منتهی به آبان 95و فرم تعهد تشویقی

به اطلاع میرساند فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به آبان 95 و فرم تعهد تشویقی مقالات در وب سایت معاونت پژوهشی ( بخش اطلاعیه های پژوهشی) قرار گرفت: Research.iauctb.ac.ir

اطلاعیه

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس درس « روش تدریس در مدارس متوسطه» استاد طاهریان در روز پنج شنبه 27آبان ساعت 13.30 الی 18.30 تشکیل نمی شود . کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.