اطلاعیه ها

آرشیو

اخبار و رویدادها

آرشیو

اطلاعیه امور مالی دانشکده

با توجه به زمان دریافت کارت ورود به جلسه امتحان نیمسال دوم 95-94 از تاریخ 3/1/ 95 الی 95/3/6 از دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی تقاضا می شود بدهی شهریه خود را تسویه نمایند تا موفق به دریافت کارت امتحان گردند.

قابل توجه دانشجویان محترم دکترا

به اطلاع می رساند پذیرش مقاله جهت دفاع از رساله دکترا ملزم به رعایت بخشنامه های مقالات مندرج در وبسایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ( معاونت پژوهشی ) و یا وبسایت دانشکده تربیت بدنی(در بخش آیین نامه های پژوهش ) و با هماهنگی استاد راهنمای مربوطه می باشد...

نحوه خدمت اعضای هیئت علمی

بخشنامه ای در خصوص « مدت ضرورت و تعهد اعضای هیئت علمی » توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صادر گردید ...