آدرس: تهران – میدان صنعت – فاز 1 شهرک قدس ( غرب ) – روبروی اداره برق
فکس : 88074874

تلفنهای دانشکده

 

 

شماره تلفن های مستقیم
نام قسمت
88364554 -88074870-88074873
مرکز تلفن دانشکده تربیت بدنی
88076406
گروه تربیت بدنی( کارشناس و کارشناسی ارشد )
88076406
مدیر پژوهش
88364555
خدمات دانشجویی
88074869
حفاظت فیزیکی
88076330
مدیر آموزش
88076397
خدمات رایانه ای
88076383
مدیر امور مالی
88074908
حراست
88074871
سایت کامپیوتری
88372708
سالن چند منظوره ورزشی
 
* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونيکي:
گیرنده ی پست الکترونیک:
 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image