اطلاعیه امورمالی

اطلاعیه امور مالی

۰۵ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۴:۱۸ کد خبر : ۱۲۸۵۲ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۵۲۰
فرمول محاسبه هزینه انصراف برای مقاطع مختلف و نیز شرایط انتخاب واحد برای نیمسال جدید بشرح زیر اعلام گردید ...

هزینه انصراف دانشجویان طبق فرمول زیر محاسبه می شود:

کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد: ( تعداد نیمسالهای ثبت نام شده منهای 4 ) ضربدر ( نصف شهریه پایه )

کارشناسی پیوسته : (تعداد نیمسالهای ثبت نام شده منهای 8 ) ضربدر ( نصف شهریه پایه )

دکترای تخصصی : (تعداد نیمسالهای ثبت نام شده منهای7 ) ضربدر ( نصف شهریه پایه )

* * *

در ضمن به اطلاع می رساند:

1 -  کلیه پذیرفته شدگان ورودی مهرماه می باید کل شهریه ثابت و متغیر و هزینه خدمات آموزشی و بیمه را یکجا قبل از انتخاب واحد پرداخت نمایند.

2- دانشجویان سنوات قبل جهت انتخاب واحد می باید بدهی قبلی خود را تسویه نمایند و باپرداخت شهریه ثابت باضافه 6 واحد نظری برای مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی و شهریه ثابت برای مقاطع ارشد و دکترا مجاز به انتخاب واحد می باشند. 

کلید واژه ها: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیانصراف


۵ رای