اطلاعیه

۲۹ آذر ۱۳۹۶ | ۱۳:۳۲ کد : ۱۳۴۵۰ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۹۲۴
دانشجویانی که مدرک پایه خود را ارئه نداده و با تعهد ثبت نام کرده اند هرچه سریعتر نسبت به ارائه اصل مدرک اقدام نماینددر غیر این صورت از گرفتن کارت امتحان و حضور درجلسه امتحان محروم خواهند شد.

دانشجویانی که مدرک پایه خود را ارئه نداده و با تعهد ثبت نام کرده اند هرچه سریعتر نسبت به ارائه اصل مدرک اقدام نماینددر غیر این صورت از گرفتن کارت امتحان و حضوردر جلسه امتحان محروم خواهند شد...

کلید واژه ها: اطلاعیه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


( ۱ )

نظر شما :