زمانبندی امتحانات

۰۸ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۹:۴۶ کد : ۱۳۹۶۵ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۵۵۷
برای مشاهده آخرین تغییرات در زمابندی امتحانی نیمسال دوم ۹۷-۹۶ به پروفایل شخصی خود مراجعه نمایید . برنامه نهایی امتحانات در کارت ورود به جلسه نیز قابل مشاهده است.

 برای مشاهده آخرین تغییرات در زمابندی امتحانی نیمسال دوم 97-96 به پروفایل شخصی خود مراجعه نمایید . برنامه نهایی امتحانات در کارت ورود به جلسه نیز قابل مشاهده است.


( ۱ )

نظر شما :