چارت و ترم بندی تمام ورودی ها ورشته ها

چارت و ترم بندی تمام ورودی ها ورشته ها

۲۰ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۶:۰۸ کد : ۱۵۹۲۸ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۲۱۳
چارت و ترم بندی تمام ورودی ها ورشته ها بشرح جدول زیر اعلام می گردد
چارت و ترم بندی تمام ورودی ها ورشته ها

    قابل توجه دانشجویان محترم تربیت بدنی 

چارت و ترم بندی تمام ورودی ها ورشته ها بشرح جدول زیر اعلام می گردد

 

 

1  چارت و ترم بندی  رشته علوم ورزشی دوره کارشناسی
2

 چارت و ترم بندی رشته علوم ورزشی دوره کارشناسی پیوسته ورودی 96 و ماقبل

وعلوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش دوره کارشناسی

3

 چارت و ترم بندی  رشته تربیت دبیر دوره کارشناسی نا پیوسته

4    چارت و ترم بندی  رشته های ارشد مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی - مدیریت راهبردی ارشدودکتری  رفتار حرکتی - کنترل حرکتی و دکترای رشته مدیریت ورزشی از ورودی مهر 97
5  چارت و ترم بندی  رشته علوم زیستی کارشناسی
6            چارت و ترم بندی  رشته مدیریت و برنامه ریزی دوره کارشناسی ناپیوسته 
7            چارت و ترم بندی  رشته ارشد مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
8            چارت و ترم بندی  رشته های کارشناسی ارشد رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل              حرکتی 
9 چارت و ترم بندی دکتری و ارشد  رشته های بیومکانیک - فیزیولوزی ورزشی گرایشهای(تغذیه وبالینی ورزشی و محض) 
10

چارت و ترم بندی  کارشناسی  رشته های علوم زیستی ورودی 97  و ما قبل

 

 

 

 

 

 

 


( ۷ )

نظر شما :