چارت تحصیلی

سرفصل دروس تحصیلات تکمیلی مدیریت ورزشی ورفتار حرکتی

۲۱ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۳:۲۳ کد : ۱۶۵۴۸ اخبار و رویدادها اطلاعیه اسلاید
تعداد بازدید:۴۰۳
سرفصل دروس تحصیلات تکمیلی  مدیریت ورزشی ورفتار حرکتی

جهت مشاهده ودانلود چارت کلیک نمائید 

مدیرت ورزشی دکترای تخصصی صفحه 1

مدیرت ورزشی دکترای تخصصی صفحه 2

رفتار حرکتی دکترای تخصصی صفحه 1

رفتار حرکتی دکترای تخصصی صفحه 2

مدیریت رویدادهای ورزشی دوره کارشناسی ارشد صفحه 1

مدیریت رویدادهای ورزشی دوره کارشناسی ارشد صفحه 2

مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی دوره کارشناسی ارشد صفحه 1

مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی دوره کارشناسی ارشد صفحه 2

مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی دوره کارشناسی ارشد صفحه 1

مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی دوره کارشناسی ارشد صفحه 2

مدیریت بازراریابی در ورزش دوره کارشناسی ارشد صفحه 1

مدیریت بازراریابی در ورزش دوره کارشناسی ارشد صفحه 2

مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی دوره کارشناسی ارشد صفحه 1

مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی دوره کارشناسی ارشد صفحه 2

مدیریت رسانه های ورزشی دوره کارشناسی ارشد صفحه 1

مدیریت رسانه های ورزشی دوره کارشناسی ارشد صفحه 2

رفتار حرکتی - آموزش تربیت بدنی دوره کارشناسی ارشد صفحه 1

رفتار حرکتی - آموزش تربیت بدنی دوره کارشناسی ارشد صفحه 2

رفتار حرکتی - رشد حرکتی دوره کارشناسی ارشد صفحه 1

رفتار حرکتی - رشد حرکتی دوره کارشناسی ارشد صفحه 2

رفتار حرکتی - یادگیری وکنترل حرکتی دوره کارشناسی ارشد صفحه 1

رفتار حرکتی - یادگیری وکنترل حرکتی دوره کارشناسی ارشد صفحه 2


( ۳ )

نظر شما :

FRd ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۱:۱۳
خیلی عالی تشکر