تشکیل شورای هماهنگی بنیاد مفاخر ورزشی در دانشکده

۰۵ خرداد ۱۳۹۳ | ۱۴:۲۵ کد : ۲۰۱۱ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۳۶۰
روز یک شنبه ۹۳/۳/۴ این جلسه هماهنگی با حضور دکتردادکان معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسلامی ، آقای پهلوان ، دکتر حسین زاده لطفی ریاست واحد تهران مرکزی و نیزدکتر تجاری ریاست دانشکده تشکیل گردید...

روز یک شنبه 4/3/93 این جلسه هماهنگی با حضور معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسلامی آقای دکتردادکان، آقای پهلوان، ریاست واحد تهران مرکزی اقای دکتر حسین زاده لطفی و نیز ریاست دانشکده ،آقای دکتر تجاری تشکیل گردید و موارد زیر مورد توافق قرار گرفت :

  1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به عنوان پایلوت ایجاد بنیاد مفاخر ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شد و دبیرخانه دائمی آن در این مرکز مستقر گردید.
  2. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به عنوان بزرگترین واحد دانشگاهی و یکی از قطب های علمی و ورزشی دانشگاههای کشور انتخاب شد.
  3. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به عنوان همکار در برگزاری مسابقات ( در زمینه امکانات و حمایتهای علمی تیم های باشگاه فرهنگی ورزشی ) دانشگاه آزاد اسلامی تعیین گردید.

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیتجاریدادکان