بازدید دکتر شیرازی رئیس هیئت فوتبال استان تهران از دانشکده

۱۴ اسفند ۱۳۹۲ | ۱۵:۵۰ کد : ۲۰۳۶ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۲۶۷
دکتر شیرازی رئیس هیئت فوتبال استان تهران هفته گذشته از دانشکده دیدار کرد...

در این دیدار دکتر شیرازی با آقای دکتر تجاری ریاست دانشکده و نیزمبشری فرمانده پایگاه بسیج دانشجویی دیدار و گفت و گو کرد . در این دیدار،  برگزاری دوره های آموزشی مورد بحث قرار گرفت. دکتر تجاری تاکید کردند که علاوه بر دوره های آموزشی ، همایش های علمی و ورزشی و نیز امضای تفاهم نامه فیمابین نیز مد نظر قرار بگیرد .

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیشیرازی