تشکیل کمیته اخلاق در پژوهشهای علوم ورزشی

۰۷ خرداد ۱۳۹۲ | ۱۹:۲۷ کد : ۲۰۴۵ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۲۳۳
اولین جلسه کمیته اخلاق در پژوهشهای علوم ورزشی در تاریخ ۹۲/۳/۱ با حضور ریاست ، معاونت ، مدیر پژوهش و تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشکده برگزار گردید . . .

 

تشکیل کمیته اخلاق در پژوهشهای علوم ورزشی

اولین جلسه کمیته اخلاق در پژوهشهای علوم ورزشی در تاریخ 92/3/1 با حضور ریاست دانشکده ، معاونت و مدیر پژوهش و تعدادی از اعضای هیئت علمی در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار گردید .

در این جلسه ، بحث و تبادل نظر پیرامون رعایت موازین اخلاقی در انجام پژوهشهای مرتبط با پایان نامه های کارشناسی ارشد ، رساله دکترا و مقالات علمی ، صورت پذرفت .

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیپژوهشدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیتهران مرکزیدانشگاه آزاد اسلامی