افتخار آفرینی تیم ملی جودوی نوجوانان کشوربا مربیگری دانشجوی تربیت بدنی واحد تهران مرکز

۱۷ شهریور ۱۳۹۲ | ۲۳:۳۱ کد : ۲۰۷۸ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۰۷
رضا چاه خندق دانشجوی کارشناسی ارشد این دانشکده به عنوان مربی تیم ملی جودوی نوجوانان کشور موفق شد این تیم را از مسابقات جهانی میامی امریکا و المپیک نوجوانان آسیا با افتخار و سربلندی به کشور بازگرداند . . .

رضا چاه خندق از دانشجویان این دانشکده به عنوان مربی تیم ملی جودوی نوجوانان کشور موفق شد این تیم را از مسابقات جهانی میامی امریکا و المپیک نوجوانان آسیا با افتخار و سربلندی به کشور بازگرداند .

رضا چاه خندق دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی این واحد با گرایش مدیریت است .

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیتهران مرکزیدانشگاه آزاد اسلامیدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی