برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۲ مقطع کارشناسی / کارشناسی ناپیوسته

۲۴ خرداد ۱۳۹۳ | ۱۵:۵۳ کد : ۲۱۰۰ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۳۰۹
برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۲ مقطع کارشناسی - کارشناسی ناپیوسته

 

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 مقطع کارشناسی / کارشناسی ناپیوسته

روز

تاریخ

ساعت 30/8

ساعت 00/11

ساعت00/14

ساعت00/16

1شنبه

25/03/93

یادگیری حرکتی-

متون خارجی تخصصی 2–متون خارجی در علوم ورزشی-تکنیک های ازمایشگاهی

 

مدیریت سازمانهای ورزشی

2شنبه

26/03/93

-کمک های اولیه –دارو و ورزش

مدیریت مکان و تجهیزات- روانشناسی عمومی

 

اندیشه (1) و اندیشه (2)- روخوانی قرآن کریم

3شنبه

27/03/93

آسیب شناسی ورزشی – تاریخ تربیت بدنی

فیزیولوژی ورزشی کاربردی  –فعالیت رسانه ای در ورزش

 

تاریخ تمدن و فرهنگ ایران و اسلام- وصیت نامه امام

4شنبه

28/03/93

علم تمرین

فعالیت ورزشی و بیماریها –بیومکانیک حرکت درمانی –آشنایی با دفاع مقدس

 

انقلاب اسلامی – زبان عمومی

5شنبه

29/03/93

طراحی برنامه های ورزشی-–

فیزیولوژی ورزشی 1- مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم

 

بیومکانیک ورزشی ازرشد تاکهولت- مبانی فیزیولوژی حرکات انسان-

شنبه

31/03/93

مبانی برنامه ریزی درسی-مبانی آناتومی حرکتی –مبانی اجتماعی و فرهنگی

روش آموزش تربیت بدنی –اصول فلسفه تاریخ تربیت بدنی – روش تدریس تربیت بدنی در مدارس متوسطه

 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام – اخلاق اسلامی – تفسیر موضوعی قرآن کریم

1شنبه

01/04/93

–ارتباطات عمومی در ورزش-آزمایشگاه بیومکانیک (1) و(2)

آمارتوصیفی- تجزیه تحلیل حرکات ورزشی 1- تجزیه و تحلیل حرکات ورزشی

 

فیزیولوژی ورزش ویژه زنان

2شنبه

02/04/93

فعالیت بدنی و تندرستی

فیزیولوژی ورزشی 2 –متون خارجی تخصصی 1 – متون خارجی تخصصی

 

روانشناسی ورزش

3شنبه

03/04/93

بیومکانیک و حرکت شناسی ورزشی توصیفی-بهداشت ورزش-تغذیه ورزش

–سنجش و اندازه گیری 2- سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی –

 

فارسی عمومی

4شنبه

04/04/93

حقوق و اخلاق ورزشی – حقو ق ورزشی

بیومکانیک ویژه معلولین – مدیریت عمومی-فیزیولوژی دوران رشد

 

مدیریت و طرز اجرای مسابقات- دانش خانواده و جمعیت

5شنبه

05/04/93

–مقدمات بیومکانیک ورزشی – استعداد یابی در ورزش

ترکیب بدن و کنترل وزن-تربیت بدنی ورزش معلولین- رشد حرکتی و رشد و تکامل حرکتی

بیومکانیک ورزشی

فیزیولوژی انسان-اصول و فلسفه آموزش و پرورش

شنبه

7/4/93

حرکات اصلاحی و درمانی

فیزیک عمومی

آشنایی با روش تحقیق- روش تحقیق با تاکید بر علوم ورزشی

 

یک شبنه

8/4/93

اصول سازمان مدیریت ورزشی

 

حرکت شناسی

 

 

قابل توجه دانشجویانی که طبق ماده 55 به واحد های دیگر میهمان شده اند در صورت تداخل امتحانی تا قبل از پایان مهلت ثبت نام نسبت به حذف آن اقدام فرمائید. ضمنا به دلیل عدم جابجایی و تغییر برنامه امتحان قبل از انتخاب واحد نسبت به روز و ساعت امتحان آن درس توجه فرمائید. جهت شرکت در امتحانات داشتن کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی الزامی است.

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی