برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۲ مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

۲۴ خرداد ۱۳۹۳ | ۱۵:۴۷ کد : ۲۱۰۱ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۲۷۸
برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۲ مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

ساعت امتحان 00/14

روز

تاریخ

گرایش فییولوژی

گرایش مدیریت

 

گرایش بیومکانیک

1شنبه

25/03/93

موضوعات پیشرفته — سمینار

مدیریت اوقات فراغت در ورزشی های تفریحی – روش تحقیق در مدیریت ورزشی

زبان تخصصی در بیومکانیک -

2شنبه

26/03/93

بیوانرژیک در ورزش—

اصول مبانی بازاریابی ورزشی – برنامه ریزی استراتژیک

سمینار در بیومکانیک - - سمینار در مدیریت ورزشی-

3شنبه

27/03/93

اصول تغذیه – روش تحقیق – فیزیولوژی ورزشی دوران رشد

نظریه ها و مبانی اوقات فراغت – سمینار در مدیریت استراتژیک – سمینار در بازار یابی ورزش 

آناتومی حرکتی

4شنبه

28/03/93

برنامه ریزی پیشرفته قدرت و استقامت –

مدیریت اماکن تفریحی و فراغتی- کارورزی در بازار یابی-کارورزی در سازمانهای ورزشی

روش تحقیق در بیومکانیک

5شنبه

29/03/93

مواد ارکوژنیک

مدیریت سازمانهای ورزشی – اصول و مبانی مدیریت – مدیریت اماکن تجهیزات ورزشی

تحلیل حرکات

شنبه

31/03/93

متابولیسم فعالیت ورزشی – کاربرددر برنامه ریزی در کامپیوتر- برنامه نویسی کامپیوتر

مدیریت منابع انسانی در اوقات فراغت- تحلیل آماری و کاربرد نرم افزاری

بیومکانیک توصیفی کمی

1شنبه

01/04/93

تغذیه انسانی – فیزیولوژی ورزشی کاربردی

مدیریت مالی و اداری در ورزش – نظریه های سازمان مدیریت

بیومکانیک در ورزش

2شنبه

02/04/93

تکنیک های آزمایشگاهی – بیوشیمی ویژه تغذیه ورزشی

مدیریت طرز اجرای مسابقات – مدیریت رفتارسازمانی

فیزیولوژی عصب و عضله

3شنبه

03/04/93

ارزیابی و طراحی رژیم غذایی-آناتومی انسانی – فیزیولوژی انسان پیشرفته

مدیریت عملکرد در سازمانهای ورزشی- برنامه ریزی استراتژیک در بازاریابی  ورزش

الکترومایگرافیe mg

4شنبه

04/04/93

  •  

آمارزیستی – فیزیولوژی ورزشی- تغذیه  ورزشی پیشرفته

مدیریت روابط عممی و بین المللی در ورزش

روشهای آماری

5شنبه

05/04/93

 

علم تمرین – اصول برنامه ریزی تمرین فعالیت

زبان تخصصی پیشنیاز اجباری- مدیریت اردو و رویداد های همگانی تفریحی-

آزمایشگاه بیومکانیک

 

قابل توجه دانشجویانی که طبق ماده 55 به واحد های دیگر میهمان شده اند در صورت تداخل امتحانی تا قبل از پایان مهلت ثبت نام نسبت به حذف آن اقدام فرمائید. ضمنا به دلیل عدم جابجایی و تغییر برنامه امتحان قبل از انتخاب واحد نسبت به روز و ساعت امتحان آن درس توجه فرمائید. جهت شرکت در امتحانات داشتن کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی الزامی است.

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی


نظر شما :