قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترا

۱۰ آذر ۱۳۹۴ | ۱۴:۰۲ کد : ۲۱۶۲ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۲۸۶
از دانشجویانی که تاکنون نسبت به تکمیل پرونده دانشجویی خود اقدام ننموده اند، تقاضا می شود هرچه سریعتر نسبت به رفع نقص موارد ذیل اقدام نمایند ...

دانشجویانی که نسبت به تکمیل پرونده دانشجویی خود تاکنون اقدام ننموده اند، خواهشمنداست نسبت به رفع نقص موارد ذیل هرچه سریعتر اقدام نمایند

1-کارت ورودبه جلسه امتحان حتما" باید عکسدار باشد.

2-صدورکارت دانشجویی منوط به ارائه عکس می باشد.

3- جهت ارائه عکس به بایگانی دانشکده سرکار  خانم عامری مراجعه نمایند  در غیراینصورت کارت دانشجویی صادر نمی شود.

4-دانشجویان جهت فراغت از تحصیل نیازبه ارائه تاییدیه تحصیلی ریزنمرات تایید شده دارند.در غیراینصورت فارغ التحصیل نمی باشند.لازم به ذکراست جهت اطلاع از وصول ریزنمرات وتاییدیه تحصیلی به سرکارخانم عامری مراجعه نمایند.

5-جهت ارائه رسید تاییدیه تحصیلی و چک و سفته و  شناسنامه وکارت ملی به بایگانی دانشکده سرکارخانم عامری مراجعه نماینددرغیر اینصورت مجوز ورود به جلسه امتحان صادر نمی گردد0

6-جهت رفع مشکلات شناسنامه ای(عدم تطبیق مندرجات شناسنامه وکارت ملی باسندپذیرش)   به سرکار خانم مظفری مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده   مراجعه نمایند.

7- دانشجویان انتقالی وانصرافی جهت تکمیل پرونده به آموزش دانشکده ( سرکارخانم مظفری) مراجعه نمایند.

                                                                                                                                                              آموزش دانشکده

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیتهران مرکزی