سخنرانی های علمی و کارگاه های آموزشی

۱۶ آذر ۱۳۹۴ | ۱۷:۳۸ کد : ۲۱۶۵ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۲۹۰
به مناسبت هفته پژوهش چندین سخنرانی علمی و کارگاه های آموزشی در دانشکده برگزار گردید ...

–  به مناسبت هفته پژوهش سخنرانی های علمی و کارگاه های آموزشی به شرح ذیل در دانشکده برگزار گردید:

  • مدیریت و برنامه ریزی بازار یابی فوق برنامه دانشگاه های ایران توسط آقای دکتر زارعی        
  • دوپینگ و مکمل های ورزشی توسط استاد مرادی                                                       
  • شرایط میزبانی برای بازیهای المپیک و مسابقات جهانی توسط دکتر اسمعیلی
  • موانع ورود حامیان مالی به ورزش   توسط استاد شجاعی                                            
  • اصول تمرین با رویکرد کاهش و افزایش وزن در ورزشکاران توسط استاد پیرانی                 

         چالش های ورود صنعت ورزش به بازار بورس توسط استاد صانعی

         هنر درک معانی لغات انگلیسی در متون تربیت بدنی

       نحوه جستجوی منابع و استناد دهی با نرم افزار endnote توسط استاد رحمتی

      آموزش روش های آماری spss پیشرفته توسط استاد فیض الهی

     چگونگی و مراحل اندازه گیری بیان ژن توسط استاد رحمتی

 

کلید واژه ها: کارگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی