قابل توجه دانشجویان محترم دکترا

۰۸ تیر ۱۳۹۵ | ۱۸:۲۱ کد : ۲۲۱۷ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۱۶
به اطلاع می رساند پذیرش مقاله جهت دفاع از رساله دکترا ملزم به رعایت بخشنامه های مقالات مندرج در وبسایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ( معاونت پژوهشی ) و یا وبسایت دانشکده تربیت بدنی(در بخش آیین نامه های پژوهش ) و با هماهنگی استاد راهنمای مربوطه می باشد...

به اطلاع می رساند پذیرش مقاله جهت دفاع از رساله دکترا ملزم به رعایت بخشنامه های مقالات مندرج در وبسایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ( معاونت پژوهشی ) و یا وبسایت دانشکده تربیت بدنی( دربخش آیین نامه های پژوهش) و با هماهنگی استاد راهنمای مربوطه می باشد . خواهشمند است موارد فوق جهت پیشگیری از تاخیر در زمان دفاع در نظر گرفته شود.

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیدانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی