تغییر حق الزحمه پایه مدرسان دوره ها و کارگاه های آموزشی

۲۹ آذر ۱۳۹۵ | ۱۷:۱۳ کد : ۲۲۵۹ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۳۳۳
بخشنامه معاونت برنامه ریزی و امور اقتصاددی دانش بنیان دانشگاه در خصوص حق الزحمه مدرسان دوره ها و کارگاههای آموزشی که مجوز آن از طریق دفتر توانمند سازی و آموزش های کاربردی ارائه می گردد ، صادر شد ...

 بخشنامه معاونت برنامه ریزی و امور اقتصاددی دانش بنیان دانشگاه در خصوص حق الزحمه مدرسان دوره ها و کارگاههای آموزشی که مجوز آن از طریق دفتر توانمند سازی و آموزش های کاربردی ارائه می گردد ، صادر شد :