نوع خبر 
 
تغییر حق الزحمه پایه مدرسان دوره ها و کارگاه های آموزشی

 بخشنامه معاونت برنامه ریزی و امور اقتصاددی دانش بنیان دانشگاه در خصوص حق الزحمه مدرسان دوره ها و کارگاههای آموزشی که مجوز آن از طریق دفتر توانمند سازی و آموزش های کاربردی ارائه می گردد ، صادر شد :

دوشنبه 29 آذر 1395  13:43

آخرين تاريخ بازديد : جمعه 1 بهمن 1395  16:32:5
تعداد بازديد از اين خبر : 168
کدخبر : 14625