آرشیو اخبار

الهه احمدی دانشجوی دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی در المپیک افتخارآفرین شد

الهه احمدی دانشجوی دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی در المپیک افتخارآفرین شد

برای اولین بار در تاریخ ورزش کشور خانم الهه احمدی عضو تیم ملی تیراندازی، با کسب مقام ششم المپیک شگفتی ساز شد وبالاترین مقام کسب شده در تیراندازی را درطول تاریخ ورزش ایران در المپیک کسب نمود

ادامه مطلب