آرشیو اخبار

افتخار آفرینی تیم ملی جودوی نوجوانان کشوربا مربیگری دانشجوی تربیت بدنی واحد تهران مرکز

رضا چاه خندق دانشجوی کارشناسی ارشد این دانشکده به عنوان مربی تیم ملی جودوی نوجوانان کشور موفق شد این تیم را از مسابقات جهانی میامی امریکا و المپیک نوجوانان آسیا با افتخار و سربلندی به کشور بازگرداند . . .

ادامه مطلب