آرشیو اخبار

سخنرانی عضو هیئت علمی

سخنرانی دکتر محمدرضا اسمعیلی از اساتید هیئت علمی دانشکده، تحت عنوان « مدلهای برنامه ریزی درسی و تربیت بدنی در ایران » در روز یکشنبه ۲۴ آذرماه در سالن اجتماعات دانشکده برگزار شد .

ادامه مطلب

سخنرانی در دانشکده

سخنرانی خانم آیه ریزوندی از دانشجویان دانشکده تحت عنوان « بازاریابی کارآفرینانه » در روز یکشنبه ۲۴ آذر ماه در سالن اجتماعات برگزار گردید .

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی با عنوان « برنامه استراتژیک ورزش در استانها و آمایش سرزمین » توسط دکتر رسول نظری روز شنبه ۲۳ آذرماه در سالن اجتماعات دانشکده برگزار شد .

ادامه مطلب

سخنرانی دکتر تجاری

سخنرانی دکتر تجاری ریاست دانشکده ، تحت عنوان « ازاستعدادیابی تا کناره گیری استعداد : مدل جدید TID R» روز شنبه ۲۳ آذرماه در سالن اجتماعات دانشکده برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری سخنرانی در دانشکده

سخنرانی با عنوان «CSR چیست؟ » و « مسئولیت اجتماعی شرکت کننده ها » توسط خانم فروغ نقوی در روز یکشنبه ۱۷ آذرماه در سالن اجتماعات دانشکده تربیت بدنی برگزار شد.

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی با عنوان « برگزاری مجامع سالیانه و انتخاباتی فدراسیون های ورزشی» توسط دکتر سید حمید سجادی روز شنبه ۹ آذر در سالن اجتماعات دانشکده برگزار شد...

ادامه مطلب

سخنرانی با موضوع « استراتژی بازاریابی »

سخنرانی با موضوع « استراتژی بازاریابی درچرخه محصول » توسط آقای شهرام نظری درتاریخ ۱۰ آذرماه در سالن اجتماعات دانشکده تربیت بدنی ، با حضور ریاست دانشکده و جمعی از دانشجویان علاقمند برگزار گردید...

ادامه مطلب

سخنرانی با عنوان «موسیقی در ورزش»

در روز دوشنبه ۱۱ آبان سخنرانی با عنوان « موسیقی در ورزش » توسط دانشجویان کارشناسی ارشد خانمها: فاطمه افشاری، هنگامه قاسمی و سارا عزیزی و به سرپرستی دکتر تجاری ریاست دانشکده برگزار شد...

ادامه مطلب