آرشیو اخبار

اطلاعیه

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که با ارائه مدارک پزشکی از حضور در کلاس درس تربیت بدنی ۱ و ۲ معاف بوده اند و تا کنون امتحان کتبی نداده اند می رساند که آخرین مهلت امتحان دانشجویان متاخر طبق جدول زیر می باشد...

ادامه مطلب