آرشیو اخبار

کارگاه مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل ( lisrel )

دانشکده در نظر دارد کارگاه مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل ( lisrel ) را برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تاریخ ۹۳/۱۲/۱۰ روز یکشنبه برگزار نماید. از متقاضیان دعوت می شود جهت ثبت نام در این کارگاه به مدیر پژوهش مراجعه نمایند.

ادامه مطلب