آرشیو اخبار

برگزاری دومین همایش ملی بازار یابی ورزشی در ایران

در راستای برگزاری موفقیت آمیز اولین همایش ملی بازار یابی ورزشی توسط دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد تهران مرکزی دکتر فرشاد تجاری رئس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی خبر برگزاری دومین همایش ملی را در سال ۱۳۹۵ اعلام کردند.

ادامه مطلب

راه اندازی آزمایشگاه فیزیولوژی رفتار در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتر مقصود پیری مدیر گروه فیزیولوژی ورزشی اعلام کرد که برای اولین بار در ایران آزمایشگاه فیزیولوژی رفتار در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی رااندازی شده است.

ادامه مطلب

تاریخ امتحان کتبی تربیت بدنی

به اطلاع میرساند آندسته از دانشجویان محترمی که به دلایل پزشکی ازحضوردرکلاسهای عملی تربیت بدنی ۱و۲معاف بوده و باارائه مدارک پزشکی درکلاسهای ویژه (کلاسهای تئوری باکدمشخصه کلاس معاف ازورزش)ثبت نام نموده ودرکلاسهای مربوطه شرکت کرده اند ، می توانند به همراه کارت دانشجوئی معتبر،طبق جدول ذیل جهت امتحان کتبی به محل دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی واقع درشهرک قدس(غرب)میدان صنعت – ابتدای خیابان ایران زمین مراجعه نمایند...

ادامه مطلب

فراخوان

از کلیه دانشجویان دوره دکترای تربیت بدنی که موفق به گذراندن امتحان جامع شده اند جهت همکاری در کلاسهای درس عملی عمومی ( تربیت بدنی ۱ و ۲ ) دعوت به عمل می آید.

ادامه مطلب