آرشیو اخبار

اطلاعیه

به اطلاع میرساند کلاس درس "فیزیولوژی انسان" استاد خانم فطروسی روز یکشنبه ۹۷/۱/۲۶ از ساعت ۷.۳۰ الی ۱۵ تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

ادامه مطلب

اطلاعیه

به اطلاع می رساند کلاس درس " فیزیولوژی انسانی" استاد خانم محمد روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱/۲۲ از ساعت ۱۵.۱۵ الی ۱۸.۳۰ تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

ادامه مطلب

اطلاعیه

به اطلاع می رساند کلاس درس "روش تحقیق" استاد آقای نجف پور روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱/۲۰ از ساعت ۱۳.۳۰ الی ۲۰.۱۵ تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

ادامه مطلب

اطلاعیه

به اطلاع می رساند کلاس درس" سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی" استاد آقای نجف پور، روز یکشنبه ۹۷/۱/۱۹ ساعت ۱۳.۳۰ الی ۲۰.۱۵ تشکیل نمی گردد.

ادامه مطلب

اطلاعیه

کلیه دانشجویانی که تمایل دارند در مسابقات کشتی ( آزاد و فرنگی ) دانشگاه شرکت نمایند، روز جمعه مورخ ۲۴ فروردین راس ساعت ۱۰صبح به سالن شماره ۲ مجموعه ورزشی دانشگاه واقع در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) مراجعه نمایند.

ادامه مطلب