آرشیو اخبار

اطلاعیه

به اطلاع می رساند در آغاز روند اجرایی نقل و انتقالات دانشجویی برای نیمسال اول ۹۸-۹۷ از مورخ ۹۷/۳/۱۰ الی ۹۷/۴/۱۵ تنها ازطریق سامانه منادا به این آدرس انجام می گیرد: http://www.monada.iau.ir

ادامه مطلب

امتحان جامع

به اطلاع دانشجویان دوره دکترای علوم انسانی ( مدیریت و رفتار حرکتی ) می رساند امتحان جامع به صورت استانی برگزار نمی گردد و طبق برنامه اعلام شده راس ساعت ۹ صبح در محل دانشکده و با حضور ناطرین از ستاد مرکزی برگزار می گردد.

ادامه مطلب

زمانبندی امتحانات

برای مشاهده آخرین تغییرات در زمابندی امتحانی نیمسال دوم ۹۷-۹۶ به پروفایل شخصی خود مراجعه نمایید . برنامه نهایی امتحانات در کارت ورود به جلسه نیز قابل مشاهده است.

ادامه مطلب