اخبار و رویدادها - آرشیو

مصاحبه دکترای رشته مدیریت ورزشی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز به عنوان بزرگترین دانشکده تربیت بدنی ایران از پذیرفته شدگان دوره دکترای رشته مدیریت ورزشی در تاریخ های ۱۸، ۱۹ و ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۲ مصاحبه علمی به عمل می آورد...

ادامه مطلب