اخبار و رویدادها - آرشیو

برگزاری جلسه سخنرانی در دانشکده

سخنرانی با عنوان « بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری و باورهای فعالیت بدنی کودکان» توسط مریم حبیبی وطن کارشناس ارشد مدیریت ورزشی در سالن اجتماعات دانشکده برگزار شد...

ادامه مطلب

آخرین فرصت ثبت نام متاخرین

فرصت مذکور تنها شامل دانشجویانی میگردد که یا ثبت نام نکرده و یا با کمتر از حداقل مجاز واحدهای درسی هر نیمسال ( کارشناسی 12 واحد، ارشد8 واحد و دکترا 6 واحد ) ثبت نام نموده اند ...

ادامه مطلب