اخبار و رویدادها - آرشیو

رئیس کمیته المپیک ایران : دانش آموختگان رشته بازاریابی ورزشی دانشگاه آزاد، ستون های المپیک می شوند

کیومٍرث هاشمی رئیس کمیته المپیک ایران در دیدار با استادان و دانشجویان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی گفت : دانش آموختگان رشته بازاریابی ورزشی ، ستون های کمیته المپیک می شوند...

ادامه مطلب