اخبار و رویدادها - آرشیو

اطلاعیه

دانشجویانی که مدرک پایه خود را ارئه نداده و با تعهد ثبت نام کرده اند هرچه سریعتر نسبت به ارائه اصل مدرک اقدام نماینددر غیر این صورت از گرفتن کارت امتحان و حضور درجلسه امتحان محروم خواهند شد.

ادامه مطلب

اطلاعیه

به اطلاع می رساند به دلیل تغییر برنامه امتحانی نیمسال اول ۹۷-۹۶ در بعضی از روزها خواهشمند است قبل از گرفتن کارت ورود به جلسه امتحان برگه انتخاب واحد خود را در پروفایل شخصی چک کنید..

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس درس

به اطلاع می رساند کلاس درس "حقوق ورزشی" دکتر دنیایی روز چهارشنیه ۸ آذرماه ، ساعت ۷/۳۰ الی ۱۲/۳۰ تشکیل نمی گردد.. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد .

ادامه مطلب