اخبار و رویدادها - آرشیو

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه ها

به اطلاع می رساند از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه، مهلت دفاع از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در ترم جاری حد اکثر تا تاریخ ۹۷/۶/۱۵ مقرر گردیده است .

ادامه مطلب

اطلاعیه

از دانشجویانی که درس تکنیک های آزمایشگاهی با آقای دکتر پیرانی داشته اند تقاضا می شود روز سه شنبه ساعت ۱۳.۳۰ الی ۱۵ و یا ۱۷ الی ۱۸.۳۰ در کلاس ۱۱۱ خانم عامری حضور پیدا کنند.

ادامه مطلب

اطلاعیه

به اطلاع می رساند کلاس درس "کارآفرینی در ورزش- شیوه های بازاریابی" استاد خانم دکتر یزدی روز سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۵ از ساعت ۱۱ الی ۱۸.۴۵ تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس درس

به اطاع می رساند کلاس درس متون خارجی استاد دکتر حاجی انزهایی در روز سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۱۱ از ساعت ۹.۱۵ الی ۱۳.۳۰ تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی ممتعاقبا اعلام می گردد.

ادامه مطلب