اخبار و رویدادها

امتحان جامع

به اطلاع دانشجویان دوره دکترای علوم انسانی ( مدیریت و رفتار حرکتی ) می رساند امتحان جامع به صورت استانی برگزار نمی گردد و طبق برنامه اعلام شده راس ساعت ۹ صبح در محل دانشکده و با حضور ناطرین از ستاد مرکزی برگزار می گردد.

ادامه مطلب

زمانبندی امتحانات

برای مشاهده آخرین تغییرات در زمابندی امتحانی نیمسال دوم ۹۷-۹۶ به پروفایل شخصی خود مراجعه نمایید . برنامه نهایی امتحانات در کارت ورود به جلسه نیز قابل مشاهده است.

ادامه مطلب

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه ها

به اطلاع می رساند از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه، مهلت دفاع از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در ترم جاری حد اکثر تا تاریخ ۹۷/۶/۱۵ مقرر گردیده است .

ادامه مطلب

اطلاعیه

از دانشجویانی که درس تکنیک های آزمایشگاهی با آقای دکتر پیرانی داشته اند تقاضا می شود روز سه شنبه ساعت ۱۳.۳۰ الی ۱۵ و یا ۱۷ الی ۱۸.۳۰ در کلاس ۱۱۱ خانم عامری حضور پیدا کنند.

ادامه مطلب

اطلاعیه

به اطلاع می رساند کلاس درس "کارآفرینی در ورزش- شیوه های بازاریابی" استاد خانم دکتر یزدی روز سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۵ از ساعت ۱۱ الی ۱۸.۴۵ تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس درس

به اطاع می رساند کلاس درس متون خارجی استاد دکتر حاجی انزهایی در روز سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۱۱ از ساعت ۹.۱۵ الی ۱۳.۳۰ تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی ممتعاقبا اعلام می گردد.

ادامه مطلب

اطلاعیه

به اطلاع میرساند کلاس درس "فیزیولوژی انسان" استاد خانم فطروسی روز یکشنبه ۹۷/۱/۲۶ از ساعت ۷.۳۰ الی ۱۵ تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

ادامه مطلب

اطلاعیه

به اطلاع می رساند کلاس درس " فیزیولوژی انسانی" استاد خانم محمد روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱/۲۲ از ساعت ۱۵.۱۵ الی ۱۸.۳۰ تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

ادامه مطلب

اطلاعیه

به اطلاع می رساند کلاس درس "روش تحقیق" استاد آقای نجف پور روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱/۲۰ از ساعت ۱۳.۳۰ الی ۲۰.۱۵ تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

ادامه مطلب