اخبار و رویدادها

عدم تشکیل کلاس درس

به اطاع می رساند کلاس درس متون خارجی استاد دکتر حاجی انزهایی در روز سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۱۱ از ساعت ۹.۱۵ الی ۱۳.۳۰ تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی ممتعاقبا اعلام می گردد.

ادامه مطلب

اطلاعیه

به اطلاع میرساند کلاس درس "فیزیولوژی انسان" استاد خانم فطروسی روز یکشنبه ۹۷/۱/۲۶ از ساعت ۷.۳۰ الی ۱۵ تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

ادامه مطلب

اطلاعیه

به اطلاع می رساند کلاس درس " فیزیولوژی انسانی" استاد خانم محمد روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱/۲۲ از ساعت ۱۵.۱۵ الی ۱۸.۳۰ تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

ادامه مطلب

اطلاعیه

کلیه دانشجویانی که تمایل دارند در مسابقات کشتی ( آزاد و فرنگی ) دانشگاه شرکت نمایند، روز جمعه مورخ ۲۴ فروردین راس ساعت ۱۰صبح به سالن شماره ۲ مجموعه ورزشی دانشگاه واقع در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) مراجعه نمایند.

ادامه مطلب

اطلاعیه

به اطلاع دانشجویان دوره دکترا گروه علوم انسانی تربیت بدنی وعلوم ورزشی که درس امتحان جامع را انتخاب کرده اند می رساند، زمان امتحان جامع و مواد درسی آن به شرح زیر اعلام گردید :

ادامه مطلب

اطلاعیه

به اطلاع می رساند کلیه کلاس های درس آقای دکتر رفیعی امروز شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۸ تشکیل نمی گردد. کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد .

ادامه مطلب

اطلاعیه

به اطلاع می رساند کلاس دزس "وصیت نامه امام" استاد آقای منوچهری روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۶ ساعت ۱۳.۳۰ الی ۲۰.۱۵ تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

ادامه مطلب

اطلاعیه

به اطلاع می رساند کلاس درس "استعدادیابی در ورزش" استاد خانم طیاری روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۵ ساععت ۱۱ الی ۱۸.۳۰ تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

ادامه مطلب

اطلاعیه

به اطلاع می رساند کلاس درس "بهداشت ورزش" استاد دکتر مهردادی روز دوشنبه ۹۶/۱۲/۱۴ از ساعت ۱۱ الی ۱۵ تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

ادامه مطلب