اخبار و رویدادها

اطلاعیه

به اطلاع می رساند کلیه کلاسهای صبح و عصر روز های شنبه و یکشنبه مورخ ۵ و ۶ اسفند که در سالن شماره ۱ تشکیل می شود و نیز کلیه کلاسهای صبح و عصر روز سه شنبه ۸ اسفند که در سالن شماره ۲ تشکیل می گردد، به علت برگزاری مسابقات تعطیل می باشد.

ادامه مطلب

اطلاعیه مهم

به اطلاع دانشجویان محترم گرووهای آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی می رساند به جهت شناسایی هویت شما عزیران در زمان حضور در مراکز آموزشی این دانشکده و مجتمع پیامبر اعظم (ع) خواهشمند است کارت دانشجویی خود را همیشه به همراه داشته باشید.

ادامه مطلب

اطلاعیه

به اطلاع می رساند کلاس درس "روش تحقیق" استاد آقای نجف پور روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱/۲۰ از ساعت ۱۳.۳۰ الی ۲۰.۱۵ تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

ادامه مطلب

اطلاعیه

به اطلاع می رساند کلاس درس" سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی" استاد آقای نجف پور، روز یکشنبه ۹۷/۱/۱۹ ساعت ۱۳.۳۰ الی ۲۰.۱۵ تشکیل نمی گردد.

ادامه مطلب
اطلاعیه

دانشجویان واحد الکترونیک

از دانشجویان واحد الکترونیک تقاضا می شود جهت رفع مغایرت آموزشی و مالی و پیشگیری از مشکلات آموزشی در نیمسال دوم ۹۷-۹۶ حداکثر تا تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۹۶ به امور مالی دانشکده مراجعه فرمایند .

ادامه مطلب

اطلاعیه

دانشجویانی که مدرک پایه خود را ارئه نداده و با تعهد ثبت نام کرده اند هرچه سریعتر نسبت به ارائه اصل مدرک اقدام نماینددر غیر این صورت از گرفتن کارت امتحان و حضور درجلسه امتحان محروم خواهند شد.

ادامه مطلب

اطلاعیه

به اطلاع می رساند به دلیل تغییر برنامه امتحانی نیمسال اول ۹۷-۹۶ در بعضی از روزها خواهشمند است قبل از گرفتن کارت ورود به جلسه امتحان برگه انتخاب واحد خود را در پروفایل شخصی چک کنید..

ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس درس

به اطلاع می رساند کلاس درس "حقوق ورزشی" دکتر دنیایی روز چهارشنیه ۸ آذرماه ، ساعت ۷/۳۰ الی ۱۲/۳۰ تشکیل نمی گردد.. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد .

ادامه مطلب
امتحان جامع رشته های فیزیولوژی ورزشی گرایش قلب و عروق و تنفس و گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

تاریخ امتحان جامع رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش قلب و عروق و تنفس و گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی اعلام شد

تاریخ امتحان جامع رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش قلب و عروق و تنفس و گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی بشرح زیر اعلام گردید .

ادامه مطلب